Buiten schoolse opvang (BSO)

Zit uw kind op de basisschool en heeft u opvang nodig buiten de schooltijden?
Dan kan uw kind voor en na schooltijd worden opgevangen door de leidsters van de BSO.

In ons kindcentrum werken onderwijs en opvang nauw samen. Er is sprake van 1 team met 1 aanspreekpunt, dat is onze directeur Rika van Swieten. Uiteraard zijn er verschillen tussen onderwijs en opvang, maar er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn.

Meer informatie