Kinderdagverblijf de Eendragt
heeft 16 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf biedt opvang voor minimaal 2 dagdelen per week (een dagdeel is 5,25 uur) voor kinderen van 0-4 jaar. U kunt kiezen voor hele dagopvang of halve dagopvang. Voeding en verzorging is inbegrepen.

Vaste medewerkers

Op de groep werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op het kinderdagverblijf, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder.

Uk en Puk

We werken op de peutergroep met ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.

Openingstijden

Ons kinderdagverblijf is geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Meer informatie