Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Download het SOP

Alle scholen zetten op papier welke ondersteuning zij bieden aan hun leerlingen. Dat wordt onderverdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. Bij ons in het samenwerkingsverband valt eigenlijk alle zorg onder de basisondersteuning. Om deze basisondersteuning goed vorm te kunnen geven, krijgen de scholen in ons samenwerkingsverband extra gelden ter beschikking. In het SOP van De Eendragt leest u hoe onze ondersteuning vorm gegeven wordt en waar wij de gelden voor de ondersteuning besteden.