Team obs De Eendragt

Leerkrachten bij ons op school zijn actief in het verzorgen van een rustige, veilige sfeer in de groep. Zij hebben een goed beeld van de mogelijkheden van hun leerlingen en kunnen daar goed bij aansluiten. Zij coachen de leerlingen in het maken van eigen keuzes en dagen de leerlingen uit zelf oplossingen te zoeken voor allerlei vraagstukken. Zij bieden ruimte aan eigen inbreng van de leerlingen en weten door een open, vragende houding leerlingen telkens een stapje verder te brengen. Zij benutten zoveel mogelijk de kansen die er zijn om leerlingen ‘al doende’ te laten leren. De leerkrachten zorgen er voor dat de leerlingen zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling en maken samen met hen waar mogelijk keuzes in begeleiding en leerstofonderdeel. Door het gebruik van de takenkaarten leren zij de leerlingen planningen te maken en te reflecteren op eigen werk.

Smoelenboek